elk kind heeft recht op een thuis

Thuis in huis

Het gezinshuis Thuis in Huis, is een kleinschalige jeugdopvang voor kinderen vanaf 12 jaar en jongeren tot 21 jaar als de verlengde jeugdzorg van toepassing is. Het gezinshuis Thuis in Huis creƫert een thuis waar kinderen veilig kunnen opgroeien.

Sommige kinderen en jongeren kunnen om verschillende redenen niet altijd meer thuis wonen. Soms is dat van tijdelijke aard en geeft een periode in een prettige andere omgeving al voldoende rust. Thuis in Huis biedt voor deze jeugdigen een veilige plek. Als terugkeren geen optie meer is, kan het kind bij ons blijven wonen of zoeken wij mee naar een passend andere woonvorm: bijvoorbeeld een pleeggezin, kamertraining of zelfstandig wonen. 

Het gezinshuis Thuis in Huis biedt ook ruimte voor weekend- en doordeweekse-opvang. Mits er passende plek is bieden wij ook crisisopvang aan.

fotovanons

Bekijk deze website of neem contact met ons op.

Adres

Dorpsstraat 53, 6666AG Heteren

Telefoon

Sander Cult 0639533472 Evelien Regnat 0623033228

Email

info@thuisinhuis.eu