Kwaliteit

Geregistreerd gezinshuis

fotohuis

KVK 73178608
AGB 98103786

Het gezinshuis is gevestigd in de gemeente Overbetuwe. De gemeente is akkoord gegaan met de bestemming.

Alle professionals die bij het gezinshuis zijn betrokken hebben of een relevante zorgopleiding of meerdere jaren ervaring met het omgaan en opvoeden van kinderen. Alle opvoeders zijn in bezit van een geldige VOG

Gecertificeerd & gediplomeerd

Landelijk verbond gezinshuizen

lvgh

Het Landelijk Verbond GezinsHuizen is een vernieuwende en robuuste samenwerking van, voor en door zelfstandige gezinshuizen welke professionele en duurzame gezinshuiszorg bieden binnen het Kwaliteitskader Jeugd en het aankomende Kwaliteitskader Gezinshuizen.

Vanuit uw verantwoordelijkheid voor kwetsbare kinderen zoekt u betrouwbare partners binnen de complexe,uitdagende problematiek bij uithuisgeplaatste kinderen.

Het Landelijk Verbond Gezinshuizen kent de gezinshuiszorg van A t/m de  Zorg en biedt professionele gezinshuiszorg op een duurzame basis. Vanuit te missie om de gezinshuiszorg in Nederland te versterken en te vergroten is het LVGH landelijk actief en groeit het aantal aangesloten gezinshuizen gestaag door.

Als gemeente wilt u het beste voor uw jeugd. Zo ook voor de kinderen die professionele opvang nodig hebben omdat zij niet thuis of binnen een regulier pleeggezin kunnen worden opgevangen. Deze kinderen wilt u voorzien van de beste zorg die zij verdienen én waar zij recht op hebben volgens de Nederlandse Jeugdwet.

Vanuit uw verantwoordelijkheid voor deze kwetsbare kinderen zoekt u betrouwbare partners binnen deze complexe, uitdagende problematiek. Het Landelijk Verbond Gezinshuizen kent de gezinshuiszorg van A t/m de  Zorg en biedt u de beste oplossing.

Het Keurmerk is gebaseerd op 3 pijlers, de 3 hoofdprocessen van het gezinshuis.

  • Het kind: alles rondom plaatsing, zorg en ontwikkeling van de jongere
  • Het huis: organisatie van het gezinshuis, bedrijfsvoering, financiën, huisvesting
  • De ouders: alles rondom kennis en kunde van de gezinshuisouders (en eventuele andere medewerkers/personeel)

Het Keurmerk Gezinshuizen wordt toegekend voor drie jaar.

Gehanteerde kwaliteitsnormen
Keurmerk Gezinshuizen gebruikt de ISO 9001-systematiek. Dit is een bekende norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie; het inzichtelijk maken van processen. In de Kwaliteitsmap van het Keurmerk, breng je – op basis van ISO 9001- de praktische processen van een gezinshuis in kaart en beoordeel je deze op volledigheid en kwaliteit.

Onafhankelijke toetsing
Ieder jaar wordt door middel van een gezinshuis-audit en een ISO-audit (dit zijn (controle)gesprekken bij de gezinshuizen thuis) getoetst of het gezinshuis ook werkt volgens de vastgelegde afspraken. De gezinshuisaudits worden door onze mensen gedaan. De ISO-audits worden in opdracht van Keurmerk Gezinshuizen uitgevoerd door het onafhankelijke en bekende Keurmerk Instituut.

Toepasbaarheid
Het ontwikkelde kwaliteitssysteem is toepasbaar voor alle zorgsectoren: Jeugdzorg, AWBZ, GZ en WLZ. Het Keurmerk is toepasbaar in alle mogelijke organisatievormen van een gezinshuis: franchise, vrijgevestigd/particulier en loondienst.

Keurmerk wordt aangevraagd…

registratie van 2020, audits moeten nog uitgevoerd worden. 

Keurmerk Gezinshuizen

KEURMERK-Gezinshuizen.indd

SKJ geregistreerd

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is een groeiende, daadkrachtige organisatie die professioneel geautomatiseerd is en continu aan kwaliteitscontrole doet. Het bedrijfsproces is zodanig ingericht dat herregistratie een vanzelfsprekend onderdeel is van het primaire proces. SKJ werkt intensief samen met beroepsorganisaties en brancheorganisaties. Het gevolg is optimale dienstverlening naar zowel professionals als beroeps- en brancheorganisaties

Als gezinsouder willen we ons blijven ontwikkelen. Hiervoor werken wij samen met de verschillende gezinshuizen. Wij zullen gezamenlijk deelnemen aan intervisie onder begeleiding van het LVGH 

Intervisie

Orthopedagogen

Inge Wendling-maalderink Orthopedagoog generalist is aan het gezinshuis Thuis in Huis aangesloten om ervoor te zorgen dat wij tenallertijden met elkaar kijken wat goedezorg is en waar extra ondersteunen nodig is om ervoor te zorgen dat de kinderen de juiste ondersteuning krijgen.

SKJ – 120001524
NVO – 4039

Kwaliteit staat bij ons voorop!!