Samenwerking

Gezinshuis Gaia

Gezinshuis Gaia biedt kleinschalige (langdurige en crisis) opvang binnen ons gezin aan, in eerste instantie, voornamelijk kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Er is momenteel plek voor drie gezinshuiskinderen. Eventueel is ook een combinatie met  thuisonderwijs/dagbesteding mogelijk. Het gezinshuis is landelijk gelegen met veel buitenruimte. Er is begripvolle aandacht voor de kinderen, en iedereen draait mee in het gezinsleven.

LVGH

Het verbond is ingericht en georganiseerd vanuit de visie dat zelfstandige gezinshuiszorg de optimale uitgangspositie biedt om alle belangen simultaan en duurzaam te behartigen. LVGH en haar aangesloten gezinshuizen bieden doordachte gezinshuiszorg volledig binnen het Kwaliteitskader Jeugd en het aankomende Kwaliteitskader Gezinshuizen.

De gezinshuizen aangesloten bij het LVGH borgen onafhankelijk en met elkaar de kwaliteit en de effectiviteit van de zorg. Binnen het LVGH worden de gezinshuizen, op afstand en in nabijheid, ondersteunt en gefaciliteerd vanuit drie dimensies; als zorgaanbieder, als zorgprofessional en als zorgmens. Alle drie de dimensies zijn los van elkaar en als geheel van essentieel belang voor kwalitatieve en duurzame  gezinshuiszorg.

Elke kind verdient een eerlijke kans.